La veu de les colònies industrials

Les colònies van ser determinants per a la industrialització i el progrés del nostre país. El “cas català”, com se’l coneix, és un fenomen únic al món per la seva quantitat, diversitat i concentració. Si bé majoritàriament es troben als rius Ter, Llobregat i els seus afluents, se’n van construir a totes les comarques. Els industrials tèxtils són els que més van aprofitar les condicions geogràfiques i hidrològiques per a obtenir energia barata, allunyar-se de la conflictivitat obrera dels grans nuclis urbans i exercir un fort control social per a assegurar els índexs de producció. Però no van ser els únics: també es van bastir colònies agrícoles, cimenteres, hidroelèctriques, metal·lúrgiques, mineres, papereres o químiques.

L’exposició “La Veu de les Colònies Industrials” mostra l’existència de la paraula escrita en unes comunitats que es pretenien tancades, gairebé hermètiques (algunes estaven emmurallades), tòpics promoguts en gran part per la premsa general de l’època. Podem veure, doncs, la vida que hi havia més enllà de la fàbrica. Perquè els mitjans de comunicació que s’han generat en el si de les diferents colònies mostra, en la seva diversitat, poblacions dinàmiques i vives. Són revistes, butlletins, fulls parroquials, etc.: mitjans desconeguts fins ara fora de la respectiva colònia, eines cabdals que ens ajuden a comprendre una mica més la nostra història. I és per això que s’han convertit en patrimoni de tots, un patrimoni que cal recuperar i conservar abans que desaparegui del tot.

En el marc de la inauguració de l’exposició, també es presentarà el llibre “Colònies (i veïnats) industrials de la Selva”, del periodista i historiador Xavier Martí i Ylla, comissari de l’exposició.

Data: Dijous 15 de gener a les 19 h

Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Rambla d’Ègara, 270. Terrassa

Per a més informació: www.mnactec.cat – 93 736 89 66

Deixa un comentari