Catàleg de paisatge de les comarques gironines

El passat 6 de febrer la Diputació de Girona i el Departament de Territori i Sostenibilitat presentaren a Banyoles el Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, una obra elaborada per l’Observatori del Paisatge que determina la tipologia de paisatges de cada zona, els valors i l’estat de conservació dels espais. Es tracta d’una eina que té com a objectiu millorar la planificació territorial i que és una guia en l’àmbit de la preservació dels espais.

Aquest és el quart llibre que es publica a tot Catalunya, s’organitza en vuit blocs i identifica 26 unitats de paisatge, per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l’evolució històrica, l’organització actual, l’expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l’avaluació d’amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.

Podeu consultar el catàleg clicant en la imatge i la resta de catàlegs elaborats en aquest enllaç

Deixa un comentari