I Congrés de transhumància i camins ramaders de Catalunya

Congrés Transh.JPG

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran – IDAPA i la Fundació del Món Rural organitzen el I Congrés de transhumància i camins ramaders de Catalunya.

7 d’octubre a Lleida.

21 i 22 d’octubre a Santa Margarida i els Monjos.

28 I 29 d’octubre a Tremp.

La ramaderia extensiva i la transhumància, amb el desplaçament d’animals i pastors entre les pastures d’estiu i les d’hivern, han esdevingut un element cabdal en la configuració territorial, demogràfica, social i cultural de Catalunya al llarg de la història. D’una banda, bona part dels paisatges i de la biodiversitat de les àrees de muntanya, i també de les planes, són el resultat de les activitats ramaderes i de la seva combinació amb l’agricultura que ha esdevingut durant segles. Avui, la conservació d’aquest ric patrimoni natural depèn directament de la continuïtat d’aquestes pràctiques i és conegut l’impacte que té el seu abandonament en el risc d’incendis forestals, entre altres.

D’altra banda, la transhumància i la ramaderia extensiva han originat un seguit d’infraestructures (camins, construccions, abeuradors, cases, zones de pastura i descans, etc.), de coneixements, de formes d’organització social i d’elements culturals que, amb el temps, han conformat un patrimoni històric-cultural material i immaterial molt important. Així mateix, els camins ramaders han configurat una xarxa de comunicacions on, a més a més dels animals, s’han desplaçat persones, béns, coneixements i idees entre la muntanya, la plana i més enllà.

Els eixos temàtics són els següents: Eix 1. Els camins ramaders; Eix 2. Usos complementaris; Eix 3. Activitat i usos transhumants.

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

 

I Congrés sobre transhumància i camins ramaders de Catalunya

Congrés tranhumànciaL’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran – IDAPA i la Fundació del Món Rural organitzen el proper mes d’octubre d’enguany, el I Congrés sobre Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.

Per això s’ha obert un termini per poder presentar comunicacions en qualsevol dels eixos temàtics del congrés: d’ara i fins el 31 d’agost.

Els eixos temàtics són els següents:

Eix 1. Els camins ramaders. La infraestructura de les xarxes transhumants, els equipaments associats, el marc legal, la gestió i la planificació de les actuacions de manteniment i millora.

Eix 2. Usos complementaris. Aprofitament turístic. Recuperació i valorització d’un patrimoni cultural i natural.

Eix 3. Activitat i usos transhumants. L’activitat ramadera transhumant a Catalunya, situació i propostes de millora. El futur de la ramaderia extensiva. La PAC.

S’admetran un màxim de 6 comunicacions per cada eix. Les comunicacions presentades seran avaluades pel comitè científic del congrés prèvia inclusió al programa del congrés. Les comunicacions aprovades, conjuntament amb les ponències del congrés, seran editades i publicades.