Congrés Internacional "Identitats híbrides: una visió interdisciplinària de la mobilitat social"

L’Institut de Recerca en Identitats i Societat aplega, a la Universitat de Lleida, 12 grups de recerca per a resseguir els eixos històrics, lingüístics, sociològics, culturals i antropològics que defineixen la identitat individual i col·lectiva. Fomentant la recerca des d’aquesta perspectiva, l’IRIS reprèn la hibridació com a concepte   cultural  i mètode de recerca, amb el qual analitzar la pluralitat de reptes actuals: la migració, els nous moviments d’identitat social i política, les variacions en els equilibris de gènere, les xarxes virtuals… tot des d’una perspectiva diacrònica, multidisciplinària, i geogràficament diversa que permet enfocar millor el futur gràcies a interpretar més acuradament l’actualitat i conèixer les arrels històriques del present.

Lloc: Universitat de Lleida

Dates: 16, 17 i 18 de novembre de 2011

Inscripció:  www.iris.udl.cat / secretaria@iris.udl.cat / IRIS. Despatx 1.04.4, Edifici Rectorat UdL

Programa del congrés

Museus, multiculturalisme i comunitat

Lloc: CaixaForum Girona. C. dels Ciutadans, 19, Girona

Dates: 13 i 14 d’octubre

Informació: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Tel. 972 183 424, icrpc@icrpc.cat

Nova edició dels Seminaris de l’Institut de Patrimoni Cultural sobre museus, multiculturalisme i comunitat. Enguany la persona convidada és la Dra. Annette B. Fromm, professora i coordinadora del Departament de Museografia de la Universitat Internacional de Florida i presidenta del Comitè Internacional de Museus d’Etnografia (ICME) de l’ICOM. Es va doctorar en Folklore (especialitat en Història de l’Art i Antropologia) a la Universitat d’Indiana (EUA) i durant els darrers anys ha ocupat diversos càrrecs en els museus d’Ohio, Oklahoma i Florida. També participaran el Dr. Joan Canimas (Universitat de Girona) i la Dra. Sophia Vackimes Serret (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural). La inscripció és gratuïta i  s’ha de formalitzar a través de la pàgina web de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Targetó amb la informació completa del Seminari