Els fantasmes de l'exclusió

Ariadna Solé (ed.). Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials. Els fantasmes de l’exclusió. Ordre, representacions i ciències socials a la ciutat contemporània. Barcelona : Universitat de Barcelona, Estudis d’Antropologia Social i Cultural (16), Dept. d’Antropologia Cultural i d’Història d’Amèrica i Àfrica, 2011, 222 p.

Amb l’etiqueta d’«exclusió social» s’agrupa un col·lectiu divers que posa en la mateixa categoria immigrants, drogoaddictes, orfes i discapacitats —però també tots aquells que es consideren voluntàriament exclosos—. Els individus que el componen esdevenen el reflex d’un model polític hegemònic que, en arborar la bandera de la protecció, marca alhora els límits d’allò que considera socialment correcte. L’actual sistema de polítiques assistencials es mostra sord als veritables requeriments dels «exclosos», que es veuen obligats a integrar-se en un grup del qual mai no acceptarien formar part. Són,en definitiva, els fantasmes de la societat, una realitat sense rostre, sense veu ni vot.

Amb Els fantasmes de l’exclusió, el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS) aporta, després de més de sis anys de treball intens en la investigació d’aquest àmbit, una sèrie de ponències que mostren la diversitat i heterogeneïtat dels seus projectes al voltant de l’exclusió social, un terme que, tot i que pretén il·luminar certes realitats, en deixa moltes d’altres en la penombra.

Deixa un comentari