Patagonia

Miquel Izard. Patagonia. Crónica de un viaje. Madrid: Los libros de la Catarata, 2011, 206 p.

Miquel Izard ens ofereix, a través d’un viatge per la Patagònia des de Trelew a Usuahia, la ciutat més austral del planeta, una revisió crítica de la història argentina des del segle XVI fins a l’actualitat. Els primers contactes de les nacions aborígens –tehuelches, maputxes, onas, yàmanas…- amb els europeus i la progressiva desaparició dels indígenes; com sobrevivien i convivien colons de molt diversos llocs en aquestes noves terres; l’escenari del país després de la seva independència, dominat per l’oligarquia de Buenos Aires que somiava amb el Potosí i menyspreava la resta de l’actual Argentina, ocupada de forma despietada a finals del XIX i valoritzada amb ovelles merines i immigrants europeus tractats com esclaus; o el penal de Usuahia, que tancà les seves portes ben entrat el segle XX i que, com afirma l’autor, “amb el Montjuïc barceloní, es poden considerar els guantànams de l’ahir”.

Deixa un comentari