Sindicats i immigració a Europa, 1990-2010

Miguel Pajares y Olga Jubany (eds.). Sindicatos e inmigración en Europa, 1990-2010. Análisis comparativo de las dinámicas y acciones en siete países de la Unión Europea. Barcelona: Icaria Editorial, 2011, 207 p.

Immigració i sindicats són temes clau en el marc de l’acadèmia, la política i el debat públic actual. Davant la immigració, els sindicats juguen un destacat paper que incideix sobre els processos d’integració i cohesió social; però les posicions sindicals desenvolupades en els diferents països europeus són diverses i, en alguns aspectes, inclús distants. Aquesta diversitat s’ha accentuat en les últimes dècades i més encara en l’actual situació econòmica i laboral. De la mà de reconeguts autors sobre immigració i sindicats, aquest llibre ofereix una visió actual de la interacció entre ambdós temes i aporta punts de referència clau per entendre les experiències i posicions sindicals davant la immigració que es dóna en set països europeus. Els anàlisis desenvolupats al llarg dels seus capítols permeten extraure algunes conclusions sobre els reptes centrals als que el sindicalisme s’enfronta com són la integració dels fluxos migratoris, la regularització, la lluita contra la discriminació, o els drets de participació dels treballadors immigrats.

Deixa un comentari