1es. Jornades Internacionals d'Antropologia del Conflicte Urbà

1es.Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà.

Desercions, contramoviments i mobilitats forçades a la ciutat contemporània

7-10 Novembre 2012

Facultat de Geografia i Història – Universitat de Barcelona

Organitza: Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia amb la col.laboració de l’IPEC i de la UB.

Més informació a:

http://www.ub.edu/grecs/2012/05/1es-jornades-internacionals-dantropologia-del-conflicte-urba/

Deixa un comentari