San Roque: indígenes urbans, seguretat i patrimoni

Eduardo Kingman Garcés (Coord.). San Roque: indígenas urbanos, seguridad y patrimonio. Quito: Flacso-Heifer Int., 2012, 214 p.

Aquest llibre ha estat elaborat pel Taller d’Estudis de la Memòria Social de FLACSO i s’inscriu dins del que Facultat de Filosofia deia una antropologia d’urgència. El seu objectiu és mostrar els fluxos entre el món social de les ciutats i el camp, així com la formació de capes populars urbanes a partir d’una població indígena d’origen camperol, però ja urbanitzada, com la de Sant Roc. Població subjecta a condicions de precarietat, exclusió i racisme, però, a la vegada, incorporada al urbà, sota formes modernes, però inscrites en xarxes i llaços comunitaris. En el cas estudiat la seva activitat es relaciona amb els mercats i, amb el que en termes d’indagació històrica, hem anomenat “trajines” o carrer.

Un altre aspecte central en la investigació ha estat la construcció d’imaginaris racistes i imaginaris de la por al voltant de sectors populars, amb la finalitat de convertir-los en no ciutadans i justificar les intervencions urbanístiques i de seguretat. En oposició a la percepció del barri i el mercat de Sant Roc, com a llocs inhòspits i perillosos,  es visibilitza  la capacitat de la seva població per reconstruir a la ciutat espais d’acollida i d’hospitalitat, vinculats a les idees de comunitat i de relacions entre iguals.

Deixa un comentari