Offside/Fora de lloc

Guillermo Alonso Menese i Luis Escala Rabadán (Coord.) Offside/Fuera de lugar. Futbol y migraciones en el mundo contemporáneo. Tijuana, Baja California, México: El Colegio de la Frontera Norte, 2012, 248 p.

El futbol, com tants altres esports moderns i productes britànics, es va expandir de la mà dels immigrants anglesos durant el segle XIX, i ja en el XX van ser milions d’emigrants / immigrants i els mitjans de comunicació de masses els que ho globalitzaren. La societat de l’oci en l’era moderna li va brindar els referents i espais socioculturals sobre els quals arrelar la matriu de la seva pràctica i acceptació. Els immigrants, com a individus o com col · lectius, han trobat en la pràctica del futbol, així com d’altres esports, la via per introduir i construir diverses formes d’integració en les societats d’arribada o acollida. Milions d’homes i dones, de joves i adults al voltant del planeta han alimentat els seus mons de vida i s’han manifestat públicament mitjançant el futbol. Els treballs compilats en Offside / Fora de lloc. Futbol i migracions en el món contemporani suggereixen en més d’un sentit que la pràctica del futbol, amb les estructures que promou i sosté, ha jugat un paper fonamental com condensador d’energies simbòliques, identitàries i existencials entre diferents grups d’emigrants / immigrants tant en la pista com a l’interior dels clubs, a les grades, els barris o comunitats de les i els aficionats. Si el segle XX va ser el segle de les migracions humanes, no és menys cert que també ho va ser dels esports i del futbol, entre d’altres atributs. I en la primera dècada del segle XXI assistim a la reafirmació dels nexes entre futbol i migració.

Deixa un comentari