Ciutadanisme

35c16a8a02da73d5ac1e9d869957bb65de03dd16Delgado Ruiz, Manuel. Ciudadanismo. La reforma ética y estética del capitalismo. Madrid: Los libros de la Catarata, 2016, 101 pp.

El ciutadanisme és. avui, el resultat d’un procés de regeneració de la socialdemocràcia i de l’esquerra liberal, al qual han anat a emparar-se les restes del naufragi de l’esquerra que va ser revolucionària. La seva meta és aconseguir una democratització tranquil·la de la societat que no alteri ni amenaci els plans d’acumulació capitalista, que no qüestioni els mecanismes de control real sobre la societat i que resulti inofensiva per a les agendes polítiques oficials. La seva filosofia sosté que el sistema capitalista pot ser més humà i, en nom de tal possibilitat, canalitza i torna “raonables” a les faccions conflictives de la societat convertint-les en “moviments socials”, aliens i fins i tot hostils a qualsevol cosa que evoqui la lluita de classes. Aquestes corrents d’acció col·lectiva estan a càrrec d’individus aïllats que s’uneixen per lluitar passant-s’ho bé i als que, tard o d’hora, es convidarà a “participar”, és a dir, a ser copartícips de la seva pròpia dominació. Les idees contingudes en aquest llibre no pretenen ser una crítica general al ciutadanisme, sinó que es limiten a fer consideracions sobre qüestions concretes, com és la manera com reutilitza sense anomenar conceptes bàsics del reformisme burgès.
Manuel Delgado és professor d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona, on dirigeix el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS), i forma part de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU).

Deixa un comentari