Importando Miseria

Olga Achón. Importando Miseria. La alternativa a la provisión de mano de obra agrícola. Madrid: Los libros de la Catarata, 2011, 229 pp.

Des de començaments dels anys vuitanta, el camp lleidatà s’ha convertit en l’escenari en el qual milers de treballadors estrangers desenvolupen les seves vides durant el temps que duran les campanyes agrícoles. L’auge de la fructicultura i l’augment de les expectatives laborals del treballador autòcton han provocat, paradoxalment, el retorn a les antigues imatges de pobresa que havia poblat Espanya. Els camps lleidatans nodreixen la seva necessitat de mà d’obra a baix preu mercès a l’establiment d’estrangers sobre els quals recau l’estigma de “sense papers”. Disminuïts en drets, s’han vist obligats a acceptar el treball agrícola, caracteritzat per ser un dels pitjors remunerats i realitzats en les condicions més deficients. Aquesta obra aborda de forma específica el treball del sindicat Unió de Pagesos en el desenvolupament d’un sistema de suministrament de treballadors basat en la gestió d’allotjaments i en la selecció de mà d’obra estrangera.

Deixa un comentari