El costat fosc

Fernando Giobellina Brumana. El lado oscuro. La polaridad “sagrado/profano” y sus alcances. Katz Editores, España/Argentina, 2014, 210 p.

Aquest llibre presenta un aspecte del desenvolupament del pensament social francès des dels inicis de L’*Année *Sociologique de *Émile *Durkheim, Marcel *Mauss i el grapat de joves estudiosos que els acompanyaven, al començament del segle XX, fins a, a l’inici de la Segona Guerra Mundial, el precipitat final del *Collège de *Sociologie, aquesta insòlita aventura en la qual van participar Georges *Bataille, Roger *Caillois i Michel *Leiris. Aquest aspecte és el de l’interès per una sèrie de dualismes, de polaritats asimètriques, en els quals un extrem representa el positiu per als valors dominants i l’altre el rebutjat per aquests. “Sagrat/profà” va ser el primer dels parells sobre els quals es va treballar, al que aviat es van afegir uns altres com a “dreta/ esquerra” o “masculí/ femení”. Per sota d’aquestes oposicions subjeu una lògica sobre la qual aquest estudi tira llum, en la mesura en què condueix a la comprensió dels fenòmens socials del marge, de la subalternitat.

Deixa un comentari