Culte i profanació del Sant Dubte d'Ivorra

Culte i profanació del Sant Dubte d’Ivorra. Un episodi de violència iconoclasta a La Segarra (1936)

Manuel Delgado, Universitat de Barcelona

Dimecres, 14 de maig de 2014.  19-21 h.

Aula 203. Campus Raval, Montalegre, 6, 2n pis, Barcelona.

Organitza: UB, GRECS, I GREMHER de l’Institut Català d’Antropologia.

Al poble d’Ivorra, a la Segarra, i a la petita capella de Santa Maria, es va produir un portent quan, en el moment de la consagració, el vi del calze es va convertir en la Sang mateixa de Crist. La prova del miracle es conserva en un reliquiari que va haver de suportar dues dures proves al llarg del passat segle XX. Una d’elles, en l’estiu de 1936, quan la relíquia va ser interpel·lada de  manera violenta, exigint veure extingida per la força una emanació de Veritat que d’alguna manera no es deixava de reconèixer. L’altra, al 1999, en forma de l’estudi científic a què el contingut del reliquiari fou sotmès per ordre de les pròpies autoritats eclesials, qüestionant la condició que l’objecte sagrat rebia dels propis fidels com a materialització de l’inefable. Aquests dos esdeveniments conviden a un plantejament a propòsit de les nocions de sacrilegi i profanació.

Deixa un comentari