Una aproximació etnogràfica a la pràctica del sexe anònim entre homes

Langarita, Jose Antonio. En tu árbol o en el mío. Una aproximación etnográfica a la práctica del sexo anónimo entre hombres. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2015, 253 p.

En aquest llibre s’analitzen les relaciones de sexe anònim entre homes en espais públics. Al marge dels discursos sancionadors, les prediccions apocalíptiques i la crida al nou ordre cívic, es pretén discutir sobre el sexe anònim des d’un punt de vista rigurós, però posicionat. Al llarg de les seves pàgines es profunditza en les formes de producció dels espais de sexe anònim, en les seves implicacions socials i econòmiques, i en les normes i jerarquies que regulen la interacció sexual. En realitat és una aposta teòrica, metodològica i política que s’adscriu en les formes emergents d’Antropologia de la Sexualitat amb la finalitat de convertir-se en una contribució que permeti avançar en el entesa de la diversitat sexual des de la seva indiscutible complexitat.

Jose Antonio Langarita és doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, diplomat en Treball Social per la Universitat de Saragossa i actualment és professor en la Universitat de Girona.

Deixa un comentari