Rera les petjades del colonialisme espanyol

Aixelà i Cabré, Yolanda. Tras las huellas del colonialismo español en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas [Biblioteca de dialectología y tradiciones populares]. 2015,    251 p.

El treball que aquí es presenta clarifica el grau de responsabilitat que va tenir la colonització espanyola al Marroc i Guinea Equatorial respecte a la gestió de la diversitat cultural i analitza la influència dels migrants transnacionals marroquins i guineoequatorians establerts a Espanya sobre el futur sociopolític dels seus països i sobre la gestió dels seus complexes i riques identitats culturals.
El llibre, dividit en dues grans seccions, segueix en la seva primera part les petjades d’ imazighen i àrabs del Protectorat espanyol, analitza els discursos colonials i l’agència nativa bubi a l’illa de Bioko, i aborda la construcció de l’indígena en els territoris espanyols del golf de Guinea. A la segona part es reflexiona sobre si els imazighen estan en els marges de la història, s’estudia el fracàs en la formació d’elits per la independència a Guinea Equatorial, es recuperen els llegats colonials i lingüístics dels imazighen europeus, es proposa una anàlisi discursiu dels silencis imposats per als guineoequatorians i s’observa si les herències de la dominació van poder tenir lloc a través del control dels rituals islàmics durant el Protectorat espanyol al Marroc.

Deixa un comentari