Compromisos etnogràfics.

08404Del Mármol, Camila; Roigé, Xavier; Bestard, Joan y Contreras, Jesús (eds.). Compromisos etnográficos. Un homenaje a Joan Frigolé. Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2016, 308 p.

Aquest llibre editat per Camila del Mármol, Xavier Roigé, Joan Bestard i Jesús Contreras, neix amb la voluntat de retre homenatgea l’antropòleg Joan Frigolé amb ocasió de la seva jubilació del Departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona. Els capítols estan inspirats en les línies d’estudi que ha desenvolupat el reconegut antropòleg i compleixen amb el propòsit de tot homenatge: reflectir com ens ha influenciat el pensament d’una persona, de manera explícita o implícita, portant-nos cap a noves disciplines i camps desconeguts, temàtiques i perspectives novells que ens permeten repensar els nostres supòsits i obrir nous camins i compromisos etnogràfics.

Hi participen (per ordre d’aparició al llibre): Jesús Contreras, Camila del Mármol, Ferran Estrada, Xavier Roigé, James W. Fermandez, Carles Salazar, Ignasi Terradas, José Luis Garcia, Luis Calvo, Susana Narotzky, Anne Cadoret, Enric Porqueres, Joan Bestard, Dolors Comas, Manuel Gutiérrez, Ramon Sarró, Stanley Brandes, Oriol Beltran, Ismael Vaccaro, Josefina Roma, María Cátedra, Joan Prat.

Deixa un comentari