Cartes als reis

Exposició virtual produïda pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona, que es composa fonamentalment d’un plec de cartes als Reis escrites per una colla de nens i nenes entre els anys 1921 i 1924. El conjunt de cartes es conserva al Fons Personal de Pere Bosch i Gimpera que està dipositat a la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la UB. Van ser remeses des dels magatzems Rodríguez i El Siglo amb seu a les ciutats de Madrid i Barcelona, entre 1921 i 1924, a sol·licitud de Tomàs Carreras i Artau, professor catedràtic d’Ètica de la Facultat de Filosofia i Lletres d’aquesta universitat i creador, entre altres iniciatives, de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya.

Dins la selecció exposada n’hi ha dues que contextualitzen les cartes dels infants. La primera és l’esborrany manuscrit de Tomàs Carreras i Artau, datada a Barcelona el 2 de gener de 1923, adreçada als directors o gerents dels magatzems per demanar-los que li  siguin remeses les cartes entregades pels nens i nenes.  Carreras hi argumenta l’objectiu de la seva sol·licitud dient que ”…habiendo emprendido en la Universidad de Barcelona unos estudios acerca de la psicología y del carácter de los niños en España …” li seran de gran utilitat per conèixer els desitjos infantils. La segona, datada el 9 de febrer de 1924,  és la resposta del Consejero dels Almacenes Rodríguez de Madrid, sr. G. Rubió, en la que li comunica que ja ha estat tramès el plec de les cartes als Reis.

L’objectiu de disposar de cartes escrites pels nens i nenes als Reis és obtenir informació directa sobre els desitjos infantils com a matèria d’estudi i investigació en diversos vessants del coneixement que més atreien Carreras: la psicologia, en aquest cas infantil, i el comportament col·lectiu de la societat.

Deixa un comentari